Training voor gecertificeerde onderhoudsmonteurs

Klik hier om het huidige lesschema te bekijken en om u aan te melden.

Download de prijslijst van de trainingen

Download de brochure met trainingen voor gecertificeerde RAE Systems-onderhoudsmonteurs

Training voor gecertificeerde onderhoudsmonteurs

RAE Systems biedt intensieve, praktijkgerichte trainingen voor onderhoudsmonteurs aan distributeurs en eindgebruikers. Deelnemers leren apparatuur van RAE Systems installeren, configureren en testen, diagnoses uit te voeren, en pompen, sensoren, lampen en andere onderdelen te kalibreren en repareren.

Wie moeten deelnemen?

Distributeurs van RAE Systems die een erkend servicecentrum of een door RAE erkend reparatiecentrum runnen en service bieden voor RAE Systems-instrumenten, moeten ten minste één door RAE Systems gecertificeerde onderhoudstechnicus in dienst hebben. Om gecertificeerd te worden, moeten monteurs ten minste deelnemen aan de basistraining voor gecertificeerde onderhoudsmonteurs van RAE Systems. We raden monteurs aan ook de gevorderde training voor gecertificeerde onderhoudsmonteurs van RAE Systems te volgen. Om gecertificeerd te blijven, moeten monteurs de training ten minste eens per twee jaar herhalen. Ze kunnen vrijstelling krijgen van het herhalen van de basiscursus wanneer zij regelmatig instrumenten van RAE Systems repareren en onderhouden.

Voor eindgebruikers die veel gebruik maken van RAE Systems-apparatuur, zoals het leger en raffinaderijen, kan het beschikken over eigen getrainde onderhoudsmonteurs de kosten beperken en de gereedheid van de apparatuur verbeteren.

Onze aanpak

De cursussen van RAE Systems, Inc. voor onderhoudsmonteurs zijn uiterst participatieve workshops. Deelnemers leren apparatuur van RAE Systems installeren, configureren en testen, diagnoses uit te voeren, en pompen, sensoren, lampen en andere onderdelen te kalibreren en repareren. Klik op één van de cursussen om een gedetailleerde agenda te bekijken.

Wat krijgt u?

  • ProRAE Suite-software en -accessoires, waaronder een "USB-to-Serial"-adapter
  • RAE Systems, Inc., “Application &Technical Notes Guides” (Opmerkingen bij gebruik en technische opmerkingen), 3e versie, 2007
  • RAE Systems, Inc., Werner R. Haag, Ph.D.; Christopher Wrenn; “The PID Handbook, Theory and Applications of Direct-Reading Photoionization Detectors (PIDs)” (Het PID-handboek, theorie en toepassingen van direct afleesbare foto-ionisatiedetectoren (PID's)), 2e versie, 2005
  • Een map met afdrukken van alle PowerPoint-dia's bij de cursus
  • Cd-rom met cursusmateriaal
  • Gereedschap en reserveonderdelen (PID-reinigingssets, pompen en/of pomprevisiesets, proefsensoren), indien nodig
  • Voltooiingscertificaat

Apparatuur

RAE Systems levert alle monitoren, kalibratie- en testgassen en regelaars, projectieapparatuur en PC's, indien nodig.

Cursussen

Er worden drie cursussen aangeboden: